Vloni vypustila do ovzduší nejvíce rakovinotvorných látek ze všech. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ekologické sdružení Arnika. Data pocházejí z Integrovaného registru znečištění, kam průmyslové podniky každý rok ohlašují údaje o emisích znečišťujících látek.

Podle Milana Havla z Arniky vynesly Dezu do čela žebříčku producentů potenciálně rakovinotvorných látek vysoké emise naftalenu. „Ty výrazně překročily čtyřicet tun. Zástupci podniku ale vloni slibovali opatření, která mají emise naftalenu snížit,“ uvedl Milan Havel.

Pokud pracovníci chemičky slibu dostojí, bude to podle Havla znamenat velký přínos pro celý Zlínský kraj. „Kraj by se celkově vyčistil. V žebříčcích znečištění totiž zdejší firmy jinak příliš nefigurují,“ řekl Havel.

DEZA: Víme o tom

Mluvčí meziříčské chemičky Deza Jaroslav Obermajer uvedl, že vedení společnosti si je vysokých emisí benzenu a naftalenu vědomo. V roce 2009 vyprodukoval závod 6,057 tun benzenu, v roce 2010 se emise této látky zvýšily na 9,2 tuny. U naftalenu se v roce 2009 výše emisí zastavila na padesáti tunách, vloni to bylo 46,8 tun. „Kolísání obou hodnot souvisí s různou úrovní objemu výroby těchto produktů v daných letech,“ vysvětlil Obermajer.

Upozornil, že nárůst emisí karcinogenního benzenu souvisí především se zdvojnásobením jeho výroby v loňském roce. „Emise se ale oproti vyrobenému množství zvýšily jen o jednu třetinu. Souvisí to s instalací účinnější termické dopalovny koncových plynů v roce 2009,“ uvedl Obermajer.

Dodal, že pracovníci firmy Deza se zaměřují na snižování emisí benzenu už od počátku devadesátých let. „Postupnou ekologizací provozu jsme dosáhli snížení hodnot až osmdesát procent. Současné emise představují zbytkové koncentrace, které jsou v souladu s integrovaným povolením, které vlastníme,“ řekl Obermajer.

Zhruba třítunový pokles emisí naftalenu odráží podle mluvčího podniku Deza loňský menší objem výroby tohoto produktu. Do budoucna si vedení chemičky slibuje ještě daleko výraznější omezení nebezpečné látky v ovzduší díky loňské rekonstrukci zásobníků naftalenu. „Spočívala v jejich dokonalém utěsnění. Modernizace se částečně projeví už v číslech za letošní rok,“ tvrdil Obermajer.

V roce 2012 pak pracovníci chemičky očekávají, že emise naftalenu klesnou až o devadesát devět procent. „Tím pádem také opustíme žebříček znečišťovatelů,“ byl přesvědčen mluvčí Dezy.

Celorepubliková data o znečištění životního prostředí, která nahlásily české podniky do integrovaného registru za loňský rok, napovídají, že po útlumu v předchozích letech průmyslová výroba stoupla.

Zvýšila se produkce základních znečišťujících látek, jako jsou prach a oxid uhličitý. Většina podniků i dalších sledovaných látek vypustila víc než předloni.

Nejvíc velkých průmyslových zdrojů znečištění je podle hlášení do registru zřízeného ministerstvem životního prostředí v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Co se jednotlivých velkých producentů znečištění týče, kromě Dezy jsou to ještě Spolana Neratovice či Třinecké železárny. Největší znečišťovatelé skleníkovými plyny jsou elektrárny skupiny Prunéřov a Počerady patřící do skupiny ČEZ.