Na improvizované tiskové konferenci, které předcházela při prvním dnu soustředění přednáška Marianny Pápolové s názvem Média tvořivě, dostal každý z členů parlamentu určitou roli.

„Vystupovali v roli starosty, ekologa, novináře a diskutovali mezi sebou na téma: Problematika psích exkrementů ve městech,“ přiblížila program Marianna Pápolová.

Děti poznaly následující den také umění fotografie při přednášce Jaroslava Poláška, člena volného sdružení amatérských rožnovských fotografů R9. Vyzkoušely si, co obnáší práce fotomodelek v ateliéru i jak vypadá práce fotografa.

Hlavním programem zasedání parlamentu byl vzdělávací seminář věnovaný mluvenému projevu. „Členové parlamentu z rožnovských škol se na něm mimo jiné dozvěděli, jak se vyvarovat chyb v mluveném projevu a nabyté zkušenosti si nakonec vyzkoušeli v praxi,“ dodala koordinátorka dětského parlamentu v Rožnově Katka Blinková.