Technika, kterou rožnovská radnice dětskému domovu věnovala, již nedostačovala pracovním nárokům na úřadě. V domově však ještě najde, i když v omezené míře, své uplatnění. „Dětem zprostředkuje kontakt s moderními technologiemi. Naučí se například pracovat s internetem,“ řekla starostka Rožnova Markéta Blinková.

Vedení Dětského domova Zašová zaslalo na rožnovskou radnici děkovný dopis. „Velice si vážíme přízně a děkujeme za pomoc při vybudování počítačové učebny. Váš dar bude využíván dětmi hlavně ke studiu,“ napsal zástupce ředitele Domova Aleš Zwettler.

Město Rožnov vyřazenou techniku pravidelně nabízí svým organizacím i dalším subjektům na území města. Některé počítače tak už dříve putovaly třeba do rožnovských mateřských škol, Klubu seniorů, do Iskérky či městským