Součástí obnovy dětského hřiště byla instalace nových herních prvků, které splňují nejnovější bezpečnostní standardy. Nově dodané prvky zahrnují multifunkční sestavu se dvěma skluzavkami včetně dopadové plochy vyrobené z lité pryže, kolotoč, trojkombinaci houpaček, prolézačku, houpadlo na pružině a oplocení z recyklovaných plastových plotovek o výšce 90 cm.

Hlavní nosné konstrukce herních prvků jsou vyrobeny z nerezové oceli, což zaručuje jejich dlouhou životnost a sníženou potřebu údržby. Důležité je, že pískoviště na okraji herní plochy zůstalo zachováno, což přispívá k různorodosti her a aktivit pro děti na hřišti.

Celkové náklady na obnovu dětských prvků dosáhly výše 750 000 Kč.  

 „Chceme, aby se lidem v Rožnově dobře žilo a rozhodně myslíme i na ty nejmenší. Postupně ve městě obnovujeme herní prvky na dětských hřištích a jsme vždy rádi, když si o podobě hřiště rozhodnou ti, kteří jej nejvíce užívají. Věřím, že nás čeká hezký podzim a děti si nové hřiště užijí na maximum,“ uvedl místostarosta města Tomáš Gross.

V nejbližších dnech budou na dětské hřiště doplněny lavičky a odpadkové koše.