Uskutečnil se tam druhý ročník Jarního čarování. „Děti se pod vedením pedagogů i starších spolužáků učí plést proutěné pomlázky, vyrábět velikonoční dekorace a zdobit kraslice,“ vysvětlil učitel Milan Knápek.
K vidění byly netradiční techniky, například zdobení vajíček krupicí a akvarelem, inkoustem a zmizíkem, ale též nalepováním máku, ovesných vloček a koudele. V další třídě školáci sázeli do květináčů velikonoční osení, jinde luštili kvíz o nejvýznamnějším křesťanském svátku. V tělocvičně se odehrál rej v jarních kostýmech. Vyhrál Motýl v podání prvňačky Terezy Vymětalové a Zahradník ztvárněný druhákem Petrem Hásem. „Účast žáků byla dobrovolná. Kdo chtěl, mohl jít domů. Většina ale zůstala,“ dodal mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš. ⋌