Po úspěšném pilotním ročníku v roce 2022, kterého se účastnila ZŠ Žerotínova, se radnice rozhodla v projektu pokračovat také na dalších městských školách.

„Letos jsme vybrali Šafaříkovu. Cílem je podpořit výuku bezpečnosti v silničním provozu v co nejširším měřítku. Podařilo se to díky zapojení velkého množství organizací a odborníků včetně našeho Střediska volného času Domeček, které má k dispozici i mobilní dopravní hřiště,“ říká místostarosta Petr Nachtmann

Znalost dopravních předpisů je podle něj pro děti velice důležitá.

„Zejména před nadcházející cyklistickou sezonou je nezbytné, aby školáci své vědomosti oprášili a mohli bezpečně vyrazit na cesty, ať už v doprovodu rodičů nebo sami,“ je přesvědčený Nachtmann.

Vsetínská nemocnice nabízí u příležitosti Světového dne ledvin bezplatné vyšetření. Ilustrační foto
Vsetínská nemocnice se připojí ke Světovému dni ledvin, nabízí vyšetření zdarma

Vedle ZŠ Šafaříkova se do Týdne s BESIPem zapojili také městská komise BESIP, SVČ Domeček, Městská policie Valašské Meziříčí, Policie ČR, krajská pobočka BESIP, Český červený kříž a Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

„V Domečku jsme připravili aktivity pro žáky prvního stupně. Konkrétně přednášky a interaktivní výuku, kterými provázeli hasiči a Český červený kříž. V tělocvičně si pak děti vyzkoušely jízdu na mobilním dopravním hřišti,“ uvedl ředitel SVČ Domeček David Holec, který je zároveň i předsedou městské komise BESIP.

Pro žáky druhého stupně byla zase přímo ve škole přichystaná tematická výuka tradičních předmětů, jakými jsou matematika nebo fyzika, se zaměřením na bezpečnost v dopravě.