Nález nicméně potěšil laickou veřejnost. „Oblast v okolí Kelče je mým rodným krajem. Je to zajímavé a těším se, až budou známy další podrobnosti," svěřil se vsetínský milovník historie Zdeněk Klimeš.

Mohylu a zbytky řemeslného domu objevili v Kelči archeologové během výzkumu před zahájením stavby sportovního areálu u místní základní školy. „Jakákoliv stavba v Kelči, při níž jsou zabezpečovány také zemní práce, musí být oznámena Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. To proto, že Kelč a okolí jsou na území s archeologickými nálezy," objasnil starosta města Karel David.

Při odkrytí vrstvy zeminy se podle něj na staveništi vyrýsoval šedý kruh o průměru asi osm metrů. V jeho středu pak i šedý čtverec.

Vedle kruhu dále archeologové objevili tmavě hnědý obdélník o délce stran přibližně deset krát osm metrů.

Stříbrná mince

„Pravidelný kruh je dle prvních informací odborníků mohyla z mladší doby kamenné. Velký tmavý obdélník je s největší pravděpodobností řemeslný dům z období vrcholného středověku. Tedy asi z poloviny třináctého století," konkretizoval nález starosta.

Archeologové se domnívají, že může jít o objekt, jehož součástí byla pec na pálení vápna. „V blízkosti jsou i takzvané sloupové jámy. To znamená, že v těchto místech mohla stát i nějaká nadzemní stavba," zmínil se.

Nález spolu s dříve objevenou kovářskou dílnou naznačuje, že se zde patrně nacházel nějaký výrobní areál situovaný mimo jádro vznikajícího takzvaného Nového města Kelč. „Archeologové zde objevili rovněž úlomky keramiky a stříbrný parvus (drobná stříbrná mince, pozn. redakce) českého krále Václava Druhého ražený v Kutné Hoře v letech 1300 až 1305," poodhalil další obsah archeologického nálezu David.

V současné době provádějí odborníci v laboratořích důkladný rozbor nalezených artefaktů.