V těchto dnech udělaly děti pod vedením zkušených hospodářů a své učitelky Evy Novosadové první krok k vlastnímu chlebu. Zasely obilí na poli rodičů slavného místního rodáka kardinála Štěpána Trochty, které v současnosti patří farnosti.

„Před tím, než zrnka z dlaní mladých školáků padla do půdy, požehnal políčko místní kněz Stanislav Zatloukal," upozornil Alois Tkadlec z Valašské nadace, která program Od zrníčka ke chlebíčku zaštiťuje. Spolupodílí se na něm také vedení Základní školy ve Francově Lhotě, místní farníci, zemědělci a lidé z Hucul klubu či sdružení Kosenka z Valašských Klobouk. Finančně jej podporuje obec Francova Lhota.

Setí obilí je přitom teprve začátek. Během celého roku se budou děti prakticky seznamovat s pracemi, které si po generace předávali naši předkové, aby si zajistili obživu. Zjistí, že obilí je později nutné sklidit, vymlátit a dopravit do mlýna. Mlynář ve Slopném jim vyrobí mouku, z ní pak maminky dětí upečou chleba a charitní společnost Unita také hostie. „Všichni jmenovaní se na akci Od zrníčka ke chlebíčku podílí prakticky zdarma, jen za nezbytné výrobní náklady," zdůraznil Alois Tkadlec.