„Pracovníci muzea se promění v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky a návštěvníci se s nimi vydají na vánoční cestu v minulém století," přiblížila Petra Valíčková ze skanzenu.

V oživlých staveních malí návštěvníci poznají ruční výrobu výšivek, svíček, výrobků z textilu, papíru či vánočních ozdob na stromeček. Nahlédnou pod ruce ženám spřádajícím vlnu a len na kolovratech či řezbáři, který vyřezává betlém.

V dalších chalupách třeba hospodyňky pečou vánoční oplatky, které se mazaly medem, aby lidé byli dobří, a česnekem pro zdraví.

Předvánoční trhy a jarmarky

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

14. 12. 2013 Vánoční jarmark a Vánoce na dědině

- vánoční dárky z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky Lucek a čertů, draní peří, nabídka vánočních pokrmů, oživené expozice ve Valašské dědině.

Místo konání: Valašské muzeum v přírodě R. p. R.

LIDEČKO

15. 12. 2013 Misijní vánoční jarmark prodej rukodělných výrobků dětí (farní akce)

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

15. a 22. 12. 2013 Kloboucké adventní trhy Konat se budou o každé adventní neděli na nádvoří a v sále Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Tvořit je bude řemeslný trh a vánočně laděný doprovodný program pro celé rodiny.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Do 22. 12. 2013 Tradiční vánoční jarmark na náměstí ve Valašském Meziříčí. Až do 22. prosince budou probíhat živá vystoupení a různé zábavné programy. Nově bude zprovozněna Ježíškova pošta.

KAROLINKA

20. 12. 2013 Vánoční jarmark s živým betlémem

VSETÍN

19. 20. 12. 2013 Veselé vánoční hody jarmark tradičních vánočních výrobků před DK

Autor: Michaela Blažková