Poštěstilo se deváťačce Monice Matochové, páťákovi Davidu Hrbáčkovi a sedmačce Lucii Trochtové.

Vyhlídkového letu, který pod názvem Za živa do nebe letos již podvanácté zorganizovala francolhotská farnost, se zúčastnili za odměnu.

O tom, které děti letos odjedou na mošnovské letiště a vzlétnou do oblak, rozhodovala tak jako v předešlých ročnících veřejnost, farníci a učitelský sbor.

Vybrat měli takové žáky, které by podle každoročního zadání mohli být příkladem pro ostatní.

Cílem akce Za živa do nebe je podle jejich pořadatelů připomínat dětem, aby nezapomínaly na své povinnosti a také na své okolí, ve kterém vyrůstají.