Společně tím zakončily Duhový týden, který byl součástí projektu Učíme se chránit přírodu. Vrcholem slavnostni bylo společné vytvoření duhy, čehož děti dosáhly za pomoci barevného sladění triček do pěti různých barev. Duhový týden byl zaměřený na vodu a její projevy v přírodě, děti tak mohly zkoumat vodu pomocí různých pokusů. „Měly například nachystané tři kelímky, v každém byl jiný materiál. Zjišťovaly pak, co se stane s vodou, která jím proteče,“ přiblížila ředitelka školky Alena Mitášová. Dodala, že hlavním cílem akce bylo posílení ekocítění u dětí. Projekt podpořila prostřednictvím malých grantů i vsetínská radnice. Do přípravy kostýmů se velmi aktivně zapojili také rodiče dětí.