Návštěvníky letos čekalo několik novinek. S mottem „Poznávej přírodu, poznáš, jak jí pomoci“ nabídl program ukázku zvířat ze Záchranného centra v Hošťálkové. Nechyběl jarmark tradičních řemesel, či představení bezobalového nakupování. Hlavní téma akce směřovalo k ekologii a třídění odpadů.

Den Země ve Vsetíně, stejně jako ve 175 státech světa, má za cíl upozornit veřejnost na nemoci, kterými trpí naše planeta.

Pořádající Alcedo – středisko volného času Vsetín ve spolupráci s městem Vsetín a společností Vodovody a kanalizace Vsetín nabídlo program letošního 29. ročníku pro děti z mateřinek, základních škol i veřejnost.

„Letos cílíme hlavně na ekologii a třídění odpadu. Počasí je super, možná proto tu jen za dopoledne bylo šest stovek dětí z mateřinek. Rozdali jsme jim ekotašky, aby mohly třídit i ve školce. Je třeba začít s touto problematikou u nejmenších,“ upozornila Martina Hromadová z Alceda.

Na Den Země se přijely podívat také děti z partnerské školy ze slovenského Pruského.

„Je to pro ně veliký zážitek. Vyrobily si panenky, zkusily si přást na kolovrátku a taky si zajezdily na loďce,“ komentovala Jana Janovská z oddělení školství vsetínského úřadu.

Pro větší děti připravili pořadatelé tradiční zábavnou hru Ekouš. V přírodovědných disciplínách zvítězili žáci ze ZŠ Rokytnice, následovaní dětmi z Trávníků. Třetí skončili žáci vsetínského gymnázia.

Do organizace akce se zapojili důchodci, kteří nejmenším předčítali pohádky a také děti ze speciální školy na Turkmenské a z Naděje v Rokytnici.

„Jsou nemocní, a přesto nám pomůžou. Moc si toho považujeme,“ uzavřel za Alcedo Jaroslav Hlinský.