Ve Zdravotníci pro ně připravili devatenáct stanovišť, na kterých se seznámili s vybranými pracovišti Vsetínské nemocnice, dozvěděli se více o lidském těle a zdraví, zapojili se i do preventivních programů.

„Vše bylo perfektně připraveno, děkujeme za pozvání. Měli jsme možnost si prohlédnout i technické zázemí, to se velmi líbilo, obzvlášť moderní technologie nového interního pavilonu. Ale zajímavá byla samozřejmě i zdravotnická část, podívali jsme se do laboratoří, nahlédli do zázemí pro dárce krve. Hned několik žáků se přihlásilo, že by chtěli v budoucnu krev darovat,“ zhodnotil Bořek Navrátil, učitel ze vsetínské Základní školy Rokytnice.

Menším školákům z třetích až pátých tříd se podle PR manažerky Vsetínské nemocnice Lenky Plačkové líbila hlavně vystavená záchranářská technika. Ať už to byla technika hasičská či zdravotnických záchranářů. Starší zamířili na vybraná pracoviště, například oddělení EEG, EMG či laboratoře ergonometrie.

„Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení se dozvěděli správný postup první pomoci u intoxikovaného kamaráda, Český červený kříž názorně ukazoval, jak zachránit život člověku s cévní mozkovou příhodou, jak poskytnout první pomoc při úrazu v přírodě, když chybí specializované pomůcky. Připravená byla i prezentace o škodlivosti kouření,“ přiblížila Lenka Plačková.

Dospělé přilákala preventivní vyšetření plic či ledvin, měření glykémie, krevního tlaku či stanovení BMI. Zastavovali se také u stánku rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice, kde vedoucí fyzioterapeutka představovala využití podometru, přístroje pro celkovou analýzu chodidla, nožní klenby.

„Novinkou na našem oddělení je kromě různých možností cvičení také nabídka speciálních zdravotních vložek, které eliminují častá onemocnění nohou, pomáhají s rozložením tlaku na chodidlo, pozitivní účinky mají i pro diabetickou nohu. Speciální vložky si mohli zájemci prohlédnout i otestovat,“ vysvětlila vedoucí fyzioterapeutka Pavlína Matějčková.