Návštěvníky čekala exkurze do hlavní budovy hvězdárny i do budovy odborného pracoviště. Tady se lidé seznámili s vybavením pro pozorovatelskou činnost. Díky přízni počasí bylo možné také pozorovat slunce v hlavní kopuli hvězdárny i pomocí přenosného dalekohledu. Nechyběla přednáška s ukázkou a výkladem toho, jak se pozorovaly takzvané proměnné hvězdy kdysi a dnes. Přístupný byl též historický objekt Ballnerovy hvězdárny z roku 1929, která je nejstarším zařízením tohoto typu na Moravě.