„Muzeum regionu Valašsko disponuje státní akreditací k provádění archeologických výzkumů a za poslední roky na tomto poli zaznamenalo řadu zajímavých nálezů. Mezi ně se jistě zařadí i ten z kostela Nanebevzetí Panny Marie,“ říká Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko.

OSTATKY LEŽELY V HLOUBCE 170 CENTIMETRŮ

Výzkum probíhal ve dnech 10. a 11. května při stavebních úpravách chrámu, které si vyžádal špatný stav dřevěných lavic. Archeolog muzea Samuel Španihel provedl sondu v pravé části chrámové lodi pod skupinou lavic nejblíže k hlavnímu oltáři. Po odkrytí několika vrstev podloží v hloubce 170 centimetrů narazil na dvě až tři vzájemně propojené pohřební jámy. V nejmladší z nich se nacházely téměř kompletní lidské kosterní ostatky dolních končetin (s výjimkou pravého chodidla) a dva prsty levé ruky. „Zbytek těla zasahoval již mimo archeologickou sondu,“ upřesnil Španihel.

Podle jeho slov byl hrob neobvykle orientovaný – pohřbené tělo směrovalo nohama k oltáři. „Tímto způsobem se pochovávali katoličtí kněží po roce 1614, kdy bylo vydáno nařízení Rituale Romanum upravující tehdejší pohřební zvyklosti. V naší oblasti se ale začalo využívat až od druhé poloviny sedmnáctého století,“ vysvětlil Španihel.

Hudební drama Frau Dietrich a Madame Piaf vsetínského Divadla v Lidovém domě
Vsetínské divadlo otevře scénu pod širým nebem

PODOBU DĚKANA PŘIPOMÍNÁ OBRAZ ZE ZAŠOVSKÉ FARY

Po prostudování historických pramenů dospěl archeolog k názoru, že ostatky by mohly patřit zdejšímu děkanovi Andreasi Helmesinimu. „Máme doloženo, že ve zdejší farnosti zemřel roku 1707 a byl zde také pohřben,“ řekl Španihel.

Do stejného období, s nepatrně mladším datováním, patří i barokní dláždění, které sonda rovněž odhalila. Otázky naopak vyvolává nalezené zdivo, které je možné interpretovat jako základ vítězného oblouku aktuálního kostela nebo část západní zdi staršího středověkého kostela sv. Kunhuty. Upřesnění může přinést případný další výzkum.

Shodou okolností se do dnešních dní dochovala také Helmesiniho podobizna. Na chodbě fary v Zašové se nachází obraz, který dal sám namalovat. Vyobrazuje nemocného děkana, jak leží v posteli a nad ním se vznáší Panna Maria Zašovská.