Chce tak poděkovat lidem, kteří neváhají, a po mnoho let přicházejí do obávaného nemocničního prostředí dobrovolně darovat krev pro potřeby i naděje ostatních.

„Součástí připravovaného slavnostního podvečera bude vedle slovního poděkování představitelů radnice a nemocnice také předání čestných Jánského plaket,“ uvedla Květuše Nepožitková s Odboru kultury vsetínské radnice.

Všem nositelům zlatých a stříbrných odznaků pak zazpívají Jiří Suchý společně s Jitkou Molavcovou. Koncert začíná ve čtyři hodiny odpoledne v mramorovém sále vsetínského zámku.