V Hovězí přibyly dva kilometry splaškové kanalizace ve třech lokalitách. „V prvních dvou jsou už lidé připojeni, nebo se připojují. Ve třetí, největší lokalitě Potoky, se část lidí, kteří byli připraveni, již připojují. Zbývajících zhruba osmdesát procent tak učiní na jaře," poznamenal starosta Hovězí Antonín Koňařík.

Spokojeni jsou rovněž ve Střelné. „Teď už zbývá jen napojení domů na hlavní řad. S těmito pracemi začneme ale až na jaře. Předpokládám, že možnost připojit se využije devadesát pět procent majitelů obytných domů a dalších stavení," vyjádřil se starosta vesnice Petr Kráčmar.

Také ve Velkých Karlovicích, které patří k největším turistickým oblastem regionu, přibližně rok trvající práce ukončili. „Máme zhruba deset kilometrů nové kanalizace. Zabezpečili jsme zvýšení kapacity čističky odpadních vod," připomněl starosta Miroslav Koňařík.

Příští rok napojí v Karlovicích na hlavní řad zejména soukromá stavení v údolí Léskové a Pluskovec.