V červnu krajské zastupitelstvo záměr stavět novou nemocnici ve Zlíně – Malenovicích neschválilo. Podle některých koaličních partnerů, zejména pak z řad ANO, i některých opozičních partnerů, chyběla pro správné rozhodnutí srovnávací studie modernizace stávající KNTB.

ČUNEK: NÁVRH NEPODPOŘÍM

Po dvou měsících se tak o možnostech výstavby nemocnice mluví znovu. S novinkami přišli krajští radní.
Rada Zlínského kraje totiž v pondělí doporučila krajským zastupitelům schválení vytvoření studie na modernizaci a dostavbu stávající KNTB. Návrh předložil náměstek hejtmana Jiří Sukop a zastupitelé jej projednají 9. září. I když hejtman Jiří Čunek v pondělí projednání návrhu v zastupitelstvu podpořil, při hlasování pro něj ruku nezvedne.

„Osobně jsem přesvědčen, že zpracovávat jakékoliv další materiály, je ztráta času a mrhání penězi. Na druhou stranu musím respektovat názor svých kolegů,“ vyjádřil se hejtman.

Pokud zastupitelstvo kraje dá studii zelenou, vznikne dokumentace podobná té, která je vypracována na výstavbu nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Nová studie s názvem Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně by podle Jiřího Čunka vyšla na částku v rozmezí 7 až 14 milionů korun.

„Předložil jsem materiál, který požadoval zpracování studie, modernizace, dostavby nemocnice v původním areálu KNTB, a to s tím cílem, abychom měli srovnatelnou variantu se studií, kterou máme velmi podrobně zpracovánu k výstavbě na území ve Zlíně -Malenovicích. Tímto způsobem bychom pak mohli jednoduše srovnat výhody a nevýhody. A to byl jeden z požadavků, které jsme my, jako koaliční partner, a část opozice vznášeli,“ vysvětlil důvod, proč má dokument vzniknout, Jiří Sukop s tím, že bez objektivního vyhodnocení obou variant takovýchto koncepčních projektů, nelze v orgánech kraje zodpovědně rozhodnout o jeho prioritách.

Vypracování této studie by mělo trvat rok. „Celé to bude trvat jistě dlouho. Jsem přesvědčen, že k hlasování o nové nemocnicí před koncem volebního období nedojde. A pokud by k němu došlo, tak to bude těsně před volbami,“ naznačil k vývoji případného hlasování o nové nemocnici Jiří Čunek.

Co se týče nové studie Modernizace stávající KNTB neobává se hejtman toho, že by odborníci zjistili, že půjde o lepší variantu, než je výstavba nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích, kterou se snažil na zastupitelstvu prosadit. „Kdybych to připustil, tak bych tady neřekl, že si myslím, že je zpracování další studie zbytečné,“ stojí pevně za svým názorem hejtman Čunek.

Podle kraje by mělo být součástí studie stavební řešení areálu, odstranění staticky nevyhovujících budov a jejich náhrada za nové budovy. Co se týče rekonstrukce budov, ty se mají provádět jen v případě, že bude toto řešení efektivní.

Součástí studie má být také podrobný popis stavebních prací a jejich vliv na provoz nemocnice. Studie by se také měla zabývat zapojením odborníků z řad lékařů a dalšího zdravotnického personálu do chodu nemocnice.

Studie má mimo jiné také posoudit statiku budov, dopravní napojení, parkování a podrobné rozvržení stavebních prací tak, aby nebyla nikdy ohrožena funkčnost nemocnice.