Jak uvedl mluvčí města Josef Beneš, radní se shodli na tom, kudy povede úsek z parku Abácie do sousední obce Jarcová. Ten se stane součástí cyklostezky, která podél břehů Rožnovské a Vsetínské Bečvy spojí města Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín.

„Úsek začne v ulici Za Drahou a skončí u lávky v Jarcové. Povětšinou bude sledovat železniční trať,“ sdělil místostarosta Jiří Pernický (nezávislý), jenž za přípravu cyklostezek zodpovídá. Radním předložil čtyři varianty.

„Ta, kterou jsme zvolili, je nejvhodnější. Vede po existujících vedlejších cestách, navíc přes městské pozemky. Odpadnou tak starosti s případnými výkupy,“ vysvětlil místostarosta. Zvolenou variantu nyní podrobně zpracuje projektant.

„Do konce letošního roku chceme pro tento úsek získat územní rozhodnutí,“ podotkl Jiří Pernický. Radní se seznámili rovněž s předpokládaným vedením cyklostezky do Rožnova pod Radhoštěm, jež povede nejprve po levém a po obnovení lávky přes Rožnovskou Bečvu po pravém břehu řeky. Na plánované či stávající „páteřní“ úseky podél Bečev a od nemocnice po továrnu Deza naváže síť vedlejších cyklostezek po celém městě.