Páteřní trasa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh povede z Ústí u Vsetína přes Leskovec a Valašskou Polanku do Lužné. Její součástí se stanou i odbočky do Seninky a přes Prlov do Pozděchova. Další část povede kolaře z Lidečka přes Lačnov do Valašských Příkaz. Část této trasy nasměruje cykloturisty i do Francovy Lhoty. „Je to vynikající nápad. To nepotřebuje další komentář. Už aby to ale bylo," těší se kolař Antonín Čotek ze Vsetína.

V regionu se o propojení cyklostezek kolem Bečvy a Váhu stará Sdružení obcí Hornolidečska. Jeho vesnice začaly více vnímat potřebu spojovací cesty pro kolaře v okamžiku, kdy bylo jasné, jak Cyklostezka Bečva pomáhá například Hornímu Vsacku.

„V současné době jsme před výběrovým řízením na dokumentaci pro stavební povolení na první etapu z Ústí do Lužné. Připravujeme už také podklady pro územní rozhodnutí trasy z Lidečka po slovenské hranice," vyjádřil se starosta Valašské Polanky a předseda Sdružení obcí Hornolidečska Josef Daněk.

Podle něj zatím přípravu stavby neprovázejí žádné problémy. „Určité potíže nastaly ve Francově Lhotě. Proti výběru trasy tam vznášela námitky Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy," dodal Josef Daněk.

Jeho informaci starosta Francovy Lhoty Karel Matůš potvrdil. „Zdá se ale, že problém s výběrem trasy jsme vyřešili. Navrhujeme vést cyklostezku podél hlavní silnice do Horní Lidče. Jde o technicky schůdnější variantu, která je podle kolařů příznivější i pro ně samotné," řekl starosta Francovy Lhoty.

Výhodou nového vedení francovolhotské trasy je také přímémé napojení na cyklostezku BEVLAVA. „Tento způsob je pro nás přijatelný. Nevidím důvod pro vydání záporného stanoviska. Naopak, jsem rád, že se podařilo naše názory sjednotit," poznamenal ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm František Jaskula.

Podle představitelů Sdružení obcí Hornolidečska bude valašská část cyklostezky BEVLAVA dokončena do konce roku 2020.

Od hranice se Slovenskem za Brumovem-Bylnicí naváže Cyklostezka BEVLAVA na slovenské trasy. Po nich dojedou cyklisté pohodlně až do Trenčína. „Je to dobré. Lidé na naší i moravské straně jasně ukazují, že Češi a Slováci patří stále k sobě," vyjádřil se pro Valašský deník primátor slovenského města Nemšová František Bagin.