„Bezdomovci, kteří obsadili skladové prostory, budili veřejné pohoršení a zhoršovali bezpečnostní situaci v prostoru stavby. Náhoda tomu chtěla, že při mé kontrole byli na místě přítomni pracovníci firmy PORR s technikou. Na základě mé žádosti přístřešky za 20 minut strhli. Tím jsme odstranili havarijní stav a vyřešili problém s bezpečností Na Lapači. Musím poděkovat firmě PORR za rychlou reakci,“ vyjádřil se starosta Jiří Čunek.

Zbořením přístřešku se problém nevyřeší

Na facebookových stránkách města Vsetína se to neobešlo bez odezvy. Část diskutujících bourání kvituje, jiní postup starosty kritizují. Tvrdí, že problém s bezdomovci se tím nevyřešil. Obyvatelé přístřešků se totiž jen přesunuli, a to pod most k parkovišti pod nadjezdem.

„Zboření přístřešku problém nevyřeší, lidé se pouze přesunou jinam,“ potvrdil Miroslav Ildža, ředitel organizace Elim Vsetín, která ve městě provozuje azylový dům, noclehárnu a denní centrum.

Jak stloukat máslo? Rožnovský skanzen lákal na ukázku jarních prací; sobota 20. května 2023
Jak stloukat máslo či plést koš? Rožnovský skanzen lákal na ukázku jarních prací

„Problematika bezdomovectví se nedá vyřešit za měsíc ani rok. Ti lidé mají závislosti, dluhy, stojí na úplném okraji společnosti. Je to běh na dlouhou trať. A někteří žijí tímto způsobem dobrovolně a nehodlají na něm nic měnit,“ uzavírá Miroslav Ildža.

Ve Vsetíně je zhruba čtyřicítka lidí bez domova, 30 mužů a 10 žen, kteří využívají denní centrum a terénní program. V azylovém domě bydlí dalších 36 osob, ostatní přežívají venku.

„Co bude s lidmi, kteří se povalují v parku u Bečvy, na Trávnikách, Rybníkách? Proč jim někdo nepomůže postavit se na nohy?“ ptá se na Facebooku například uživatelka Anna.

Čunkovo řešení 

Starosta Vsetína Jiří Čunek se stal pověstný svým řešením „sociálních problémů“ už v roce 2006. Tehdy nechal z chátrajícího pavlačového domu u polikliniky, který byl vzápětí zbořen, vystěhovat 36 romských rodin. Dům byl místními přezdívaný jako „dům hrůzy“.

Nové bydlení našli Romové ve dvou domech smontovaných z obytných buněk v místní části Poschla.

Marián Tulej tvrdí, že Romové se na Poschlé naučili plnit si své povinnosti. O úklid domů i okolí se podle něj umí postarat.
Poschlá stojí 10 let, Romové chtějí do města

Část Romů se pak musela vystěhovat mimo Vsetín. Tento postup vzbudil mediální ohlas napříč republikou. Vsetínská radnice v čele s Čunkem jím pobouřila romské organizace i ochránce lidských práv.

Celá věc se v roce 2008 dostala až k soudu. Zhruba 50 vystěhovaných lidí požadovalo celkem 5,6 milionu korun za utrpěnou psychickou újmu. V roce 2011 přiřkl Vrchní soud v Olomouci 25 z nich omluvu a odškodnění ve výši 302 tisíc korun.