„Ze dvou obecních bytů byli dosavadní uživatelé vystěhováni, zbývající dva byly otevřeny kvůli soupisu majetku,“ uvedl mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš.

Ve třech případech proběhly exekuce bez přítomnosti nájemníků bytů. Jeden však pracovníkům radnice sám dveře otevřel. „Udělal jsem chybu, když jsem začal pít a přestal platit nájem,“ litoval se slzami v očích Pavel Zuzaňák.

Kdysi v domě zastával funkci domovníka. Nyní je však nezaměstnaný a kvůli dluhům přišel také o střechu nad hlavou. „Přespím dneska u bývalé manželky, která taky bydlí v Meziříčí,“ prozradil nejbližší plány Zuzaňák. Nevyužije tak možnosti přečkat jednu noc na náklady města v ubytovně technických služeb.

Dluhy na nájemném jsou, podle referentky pro bytové záležitosti městského úřadu Ilony Grossmannové, společným důvodem pro všechny včerejší exekuce. „Pohledávky vůči těmto lidem se pohybují mezi jednatřiceti a jednapadesáti tisíci korunami,“ spočítala Grossmannová. S tím, že do částky nejsou započítány náklady na právní zastoupení a penále. „Ty mohou dluh převýšit i několikanásobně,“ poznamenala referentka.

Blízko soudního vystěhování se ocitli také dva nájemníci, jejichž byty musely být násilně otevřeny. „Neplatí nájemné a nejsou dlouhodobě k zastižení,“ vysvětlila Grossmannová. Po odvrtání zámku vstoupila do bytů exekutorka, aby pořídila soupis majetku, který by mohl jít do dražby. Pohled do bytů však naděje na pokrytí pohledávek města rychle zhasil. „Jeden byt byl prázdný. Ve druhém jsme našli starší inventář, který na dluhy zcela jistě stačit nebude,“ uvedla referentka.

Podle jejích slov meziříčská radnice letos soudně vystěhovala nebo nechala otevřít byty už osmi neplatičům. Proti jediné exekuci v loňském roce je to výrazný nárůst. „Napomohla tomu větší pružnost soudů i rozhodnost představitelů města,“ mínila Grossmannová s tím, že radnice nyní eviduje okolo tří stovek žádostí o přidělení obecního bytu. Že se dostanou do rukou řádných nájemníků však, podle ní, zaručit nelze. „Platební schopnost žadatelů totiž neposuzujeme,“ uzavřela referentka.