Víte, že:
S letošním rokem se prodlužují odpisy u osobních vozidel včetně těch, která se již odepisovat začala. Podnikatelé si mohou dávat do nákladů i odpisy z auta dražšího, než byla doposud stanovená hranice 1,5 milionu korun. Prodlužuje se také doba leasingu na pět let. ZDROJ: MF, HKCR

Změny, které se nejvíce dotknou živnostníků:

Reforma veřejných financí znamená řadu změn i pro podnikatele. Fyzické osoby a zaměstnanci platí jednotnou sazbu daně z příjmů ve výši 15 procent (v roce 2009 klesne na 12,5 procenta). Právnické osoby letos platí jednotnou sazbu 21 procent, která příští rok klesne na 20 procent a v roce 2010 o další procento.

Ruší se registrační pokladny:
Vláda v rámci reformních zákonů zrušila plošně zavedené registrační pokladny. Živnostníci, kteří si už pokladnu pořídili, dostanou alespoň malou náhražku: mohou uplatnit při daňovém přiznání za rok 2007 slevu 8000 korun.

Ruší se minimální daň:
Osobám samostatně výdělečně činným, které vydělávají málo peněz, se uleví. Ještě z loňska pro ně platí minimální základ daně ve výši 120 800 Kč, od letošního roku se ale tento základ zruší. Daň se bude počítat z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Rozložení daní a pojistného:
Zavedením jednotné sazby daně z příjmu ztratilo smysl často používané rozkládání příjmů do více zdaňovacích období. Osoby samostatně výdělečně činné si nově nemohou z daní odečíst ani povinné platby zdravotního a sociálního pojištění.

Vyšší stropy pro odvody:
Ještě loni platili podnikatelé odvody na zdravotní a sociální pojištění ze všech svých příjmů. Pro letošek je ale stanovena maximální částka ve výši 1 034 880 Kč. Po dosažení této sumy se pojištění nemusí dále odvádět.