Více než miliardu uhradí dotace z Evropské unie, zaplacení desítek milionů zůstane na bedrech jednotlivých vesnic.

Splátkový kalendář až do roku 2025 mají sestavený například Huslenky. Za tuto dobu musí ze svého rozpočtu uhradit dobrovolný příspěvek ve výši sedmadvacet milionů. Kromě financí připravují zastupitelé i podklady pro stavební povolení.

„Sháníme také souhlasy majitelů se vstupem na jejich pozemky,“ uvedl starosta Oldřich Surala.

Většina vlastníků, kterých se to týká, byla podle Suraly pro, dalším lidem museli zastupitelé situaci vysvětlovat více.

Pětadvacet milionů v následujících patnácti letech uhradí ze svého rozpočtu Valašská Polanka.

Přesná výše ročního příspěvku se podle starosty Josefa Daňka upřesňuje podle projektu i rozpočtu. „Na vlastní realizaci projektu jsme už připravení. Při shánění souhlasu se vstupem na pozemek jsme neměli problémy. Možná u jednoho či dvou vlastníků, tyto komplikace jsme ale vyřešili ke spokojenosti všech,“ vysvětlil Daněk.

Příspěvek čtyř milionů měli letos zaplatit ve Francově Lhotě.

„Nebyly však peníze, tak jsme zaplatili méně,“ sdělila starostka Kateřina Trochtová.

Z obecního rozpočtu se bude dobrovolný příspěvek hradit až do roku 2024.

„Jeho výše se pohybuje od dvou do čtyř milionů. Postupem času se bude v závislosti na splátkovém kalendáři snižovat,“ dodala Trochtová.

Druhá etapa Čisté Bečvy se týká také Velkých Karlovic. „První příspěvek jsme platili již minulý rok. Mysleli jsme, že letošní čtyři miliony už budou investiční,“ nastínil starosta Miroslav Koňařík.

Z rozpočtu Velkých Karlovic se jako dobrovolný příspěvek do roku 2021 uhradí přes čtyřiadvacet milionů. „Souhlasy se vstupy na pozemky už máme dlouho, územní rozhodnutí také. Původně jsme totiž mysleli, že k realizaci projektu dojde už letos. Vypadá to ale spíše až na rok 2012,“ vysvětlil starosta.

Za jednotlivé vesnice bude půjčku řešit Mikroregion Vsetínsko. Členové si vezmou společný úvěr, jiné, jako například Vsetín, budou financování řešit samostatně.

Projekt Čistá Bečva II. etapa je v současné době schválený v České republice. „Momentálně čekáme na rozhodnutí Evropské komise. Už ale konstatovali, že je projekt přijatelný,“ řekl předseda rady Mikroregionu Vsetínska Jaromír Kudlík.