Podle ředitele firmy Pozimos Jiřího Havlíka může za zdržení stavby cyklostezky například v Huslenkách nepřesná dokumentace.

„Projekční podklady se neshodují se skutečností,“ uvedl Havlík na adresu firmy Nexten, která dokumentaci vypracovala.

To potvrdil také starosta Huslenek Oldřich Surala. „Firma Pozimos nastudovala projekt a zjistila velké chyby. Projekt od pana Hrabovského ze společnosti Nexten je velmi špatný,“ uvedl na zasedání zastupitelstva.

„Firma požadovala částku ve výši čtyř milionů, podle nás však byla cena dokumentace v hodnotě dvou milionů korun,“ upřesnil Surala.

Na jeho slova reagoval odmítavě zhotovitel projektu Jiří Hrabovský z firmy Nexten. „Myslím, že prohlášení obecních zastupitelů vychází hlavně z neznalosti. Při nalezení nedostatků naši firmu nikdo ani neoslovil,“ oponoval Hrabovský.

Podle jeho slov byla firmě Nexten dokumentace zaplacena jen částečně. Cena projektu byla odpovídající vzhledem k tomu, že pokrývá inženýrskou činnost či geodetické zaměření pozemků.

„Prostě s námi přestali komunikovat. Pan Kalabus (Roman Kalabus, projektový manažer sdružení Valašsko-Horní Vsacko pozn. red.) už ani nezvedá telefon,“ nastínil Hrabovský.

Podle slov Kalabuse se jedná o nedorozumění. „Projekt, který pan Hrabovský zhotovil, sloužil k získání stavebního povolení. Je to tedy jen základ realizačního plánu, podle něhož by se mělo skutečně postupovat,“ vysvětlil Kalabus. Termín dokončení cyklostezky na Huslenkách podle Kalabuse ohrožen není. „U většiny úseků usilujeme o předčasné předání obcím. Žádost o prodloužení termínu do dalšího roku jsme podali pro oblast Velkých Karlovic. Tam je pro nás technologicky nemožné budovat cyklostezku současně s rekonstrukcí vedle ležící hlavní silnice,“ upřesnil Kalabus.

O tom, zda žádosti o prodloužení termínu zhotovení cyklostezky Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhoví, rozhodne zasedání. „Jednání výboru se uskuteční na konci července. Podobné žádosti však většinou bývají doporučeny ke schválení,“ řekla mluvčí Renata Škrobálková.

Cyklostezka Bečva lemuje břehy řeky Bečvy a na Hornovsacku protíná celkem osm obcí.

Povrch cyklostezky tvoří většinou asfalt. Zámkovou dlažbu použili zastupitelé v Novém Hrozenkově kvůli návaznosti na již existující chodníky.

Dalším místem s dlažbou jsou Velké Karlovice. Zde bude cyklostezka sloužit rovněž jako pěší zóna.

Iveta Barabášová

Čtěte také:

Dolní Bečva začíná se stavbou cyklostezky

Cyklostezka Bečva protne Meziříčí

Cyklostezka Bečva: vznikne čtrnáct nových mostů