Milan Klíma, předseda Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Vsetíně s jedním ze svých vystavených králíků. Jedná se o králíka burgundského.
Králíci nejsou mým koníčkem, ale koněm