Ředitel školy Jiří Buksa slibuje, že pokud rodič zapíše své dítě do jeho školy a splní kritéria požadovaná zákonem, může vzdělávat své dítě doma. A to s libovolným místem trvalého pobytu.

Zájemce o takovou formu výuky musí zajistit a prokázat vzdělávání svého dítěte osobou se vzděláním zakončeným alespoň maturitní zkouškou. „Potřebné je však také vyjádření školského poradenského zařízení," upozornil ředitel ZŠ Masarykova ve Valašském Meziříčí Jiří Buksa.

Škola zajistí přezkoušení

Škola se pak podle něj postará o hlídání termínů schůzek, při kterých se uskuteční přezkoušení žáka. „Zašleme rovněž pomocné didaktické a metodické materiály. Jsme schopni pomoci se zajištěním učebnic, pracovních listů a podobně," dodal.

Základka dále rodičům dětí nabídne i dálkové výpomoci a hodiny pomocí internetu ve webovém rozhraní. „Po celou dobu studia na prvním stupni tak dítě musí navštívit školu jen dvakrát za rok v předem určených termínech. Kvůli přezkoušení," připomněl ředitel školy.

Rodič je ze zákona povinen své dítě přihlásit k povinné školní docházce. „Ovšem pouze tato forma zajištěné výuky mu umožnuje své dítě vzdělávat doma," zdůraznil Buksa.

Vedení ZŠ Masarykova doufá, že se mu časem podaří znovuobnovit původní myšlenku školy s waldorfskými prvky.

Děti tím dostanou příležitost po ukončení prvního stupně navázat na studium druhého v prostředí, které neodpovídá tradiční základní škole. „Po jejím ukončení ji ovšem absolvuje se zcela shodným kvantem informací jako žák standardní základní školy," upozornil Jiří Buksa.

Doma, či ve škole?

Možnost individuálního vzdělávání má své zastánce i odpůrce. „Myslím si, že jde o správný směr. Kdybych měla dítko školou povinné, asi bych se pro možnost učit jej doma rozhodla," sdělila Valašskému deníku svůj názor Soňa Hrbáčková ze Vsetína.

Jiného názoru je Meziříčan Petr Havelka. „Jsem zastánce klasické školy. Navíc naučí žít děti v kolektivu. Spíš by se měli povolaní starat o to, jak pomoci zvýšit či vlastně vrátit kantorům jejich autoritu. To, co se v poslední době ve školství děje, je děs a hrůza," svěřil se Petr Havelka.