Za tuto dobu se rozšířila z Charitní pečovatelské služby na další projekty jako je Dům pokojného stáří, Denní stacionář pro seniory a Osobní asistenci.
Dům pokojného stáří a Denní stacionář pro seniory mají své zázemí v Novém Hrozenkově na Čubově. Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba s Osobní asistencí je od 1. ledna 2006 umístěna do kanceláří bývalé pečovatelské služby v Karolince Na Ingstavu.

Již delší dobu nedokážeme uspokojit další a další žádosti o pobyt v Domě pokojného stáří, ať se jedná o pobyt stálý, či přechodný. Počet zaměstnanců již překročil čtyřicítku a počet uživatelů se pohybuje kolem 260.

Službu tohoto projektu mají možnost využít osamělí staří lidé ale také senioři, kteří jsou již nemocní. Příbuzní odcházejí do zaměstnání a oni zůstávají v domácím prostředí sami a často mají obavy, že mohou např. upadnout a nikdo jim v tuto dobu nebude nablízku.

Proto je velmi výhodné využít po dobu nepřítomnosti příbuzných stacionář, kde je pro seniory připraven program a zajištěno stravování. Pokud potřebují odvoz, může být také zajištěn Charitou. Na základě těchto skutečností jsme se snažili získat v minulém roce objekt, kde bychom mohli zřídit rozšířené středisko Denního stacionáře a také několik lůžek k pobytu.

V říjnu roku 2006 byla podepsána smlouva s obcí Halenkov, která za poplatek 1Kč převedla dům bývalé vojenské správy do vlastnictví Charity. V letošním roce mohla díky výtěžku z Adventního koncertu v Praze (2 300 000 korun) a Tříkrálové sbírky (vyčleněno bylo na stavbu 230 000 korun z celkové částky 431 000 korun ) rekonstrukce začít.

Za tyto finanční částky byla provedena výměna oken, vybudování nového schodiště a některé úpravy uvnitř domu. V srpnu pak byla podepsána smlouva se Zlínským krajem na dotaci 500 000 korun.

Tato částka je použita na rekonstrukci střechy. Tím bude v letošním roce ukončena první etapa rekonstrukce. V průběhu roku také stále přicházejí dary od soukromých osob ( v současné době asi 100 tisíc korun). Všem mnohokrát děkujeme.