„V případě Diakonie se jedná o bezúročnou půjčku určenou k překlenutí očekávaného nedostatku provozních prostředků na počátku příštího roku. Závazek Diakonie slibuje vyrovnat do konce září 2008,“ sdělil vedoucí finančního odboru Zdeněk Studeník.

Charitě navrhují radní poskytnout nevratný příspěvek na provozování sociálních služeb. „Z větší části jsou to služby sociální prevence, jež poskytujeme zdarma.

Například noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova, azylové ubytování pro matky s dětmi nebo osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené,“ objasnila ředitelka Charity Zdislava Odstrčilová. Na tyto služby Charita letos obdržela od města již čtyři sta tisíc korun.