Zřídila novou službu, která je určena především pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Rožnova a okolních obcí. „Chceme jim zejména pomoci uchovat si fyzickou i mentální kondici,“ vysvětlila ředitelka charity Pavla Stavinohová.

Nová služba zahrnuje kromě klasického poradenství také tréninky paměti či tělesná cvičení. „To vše pod vedením specializované lektorky,“ doplnila Stavinohová.