Včera pak dětem na oddělení předali unikátní publikaci, obsahující kresby malých pacientů a žáků Základní umělecké školy Vsetín. Vznikla jako vzpomínka na právě uplynulý Týden čtení.

Příběhy Macha a Šebestové, Deník malého poseroutky, Potulný rytíř a další knižní příběhy předčítaly knihovnice malým pacientům od pondělí až do pátku.

Největší ohlas ale měly právě Příběhy skřítka Medovníčka od spisovatele Jana Lebedy. A při jejich čtení malovaly nemocné děti obrázky.

Ze stejné knihy si četli také žáci vsetínské Základní umělecké školy v K klubu knihovny. „I jejich úkolem bylo nakreslit nějakého skřítka. Všechny kresby, které kreslily děti v nemocnici i v knihovně, jsou nádherné a plné fantazie. Proto jsme se rozhodli zpracovat z obrázků malou knížku,“ přiblížila původ publikace knihovnice Lucie Strbačková.

Tradice předčítání malým pacientům se zrodila v loňském roce při příležitosti března měsíce čtenářů. „Dětem se čtení moc líbilo, bylo to pro ně příjemné odreagování od jejich zdravotních problémů,“ ocenila vrchní sestra dětského oddělení nemocnice Eva Kovářová.

Tradiční je také spojení s uměleckou školou, která každoročně dětskému oddělení věnuje výtěžek z benefičních koncertů. „Velmi si této spolupráce ceníme,“ poděkovala vrchní sestra.