Bude při nich platit úplná uzavírka silnice mimo autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa povede přes Valašskou Bystřici.

Předpokládaná cena rekonstrukce činí téměř deset milionů korun. Stavební práce a dopravní omezení začnou 15. srpna a potrvají do poloviny prosince 2023.

Práce na vozovce budou probíhat ve dvou etapách.

„V první dojde k frézování a odstranění kompletní konstrukce pravé poloviny vozovky v dotčeném úseku, stavební úpravě opěrné zdi včetně mikropilot, odvodnění za rubem zdi, pokládce nové konstrukce vozovky. Ve druhé etapě dojde k frézování obrusné vrstvy levé poloviny komunikace v délce stavební úpravy, pokládce nové obrusné vrstvy, odstranění provizorního dopravního značení a převedení provozu na celou šířku komunikace,“ informoval mluvčí Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota.

close Cesta z Rožnova do Vidče se uzavře. Silničáři budou stavit opěrnou zeď info Zdroj: ŘSZK zoom_in Cesta z Rožnova do Vidče se uzavře. Silničáři budou stavit opěrnou zeď

Nová opěrná stěna

Stavebně upravenou opěrnou konstrukci bude tvořit železobetonová zeď proměnné výšky od jednoho metru po 2,7 metru nad upraveným terénem v délce 77 metrů.

„Stávající ocelobetonové piloty budou obetonovány. Opěrná stěna bude vyztužena dvojicí kari sítí a prutovou výztuží. Srážkové vody budou z komunikace odváděny jednostranným sklonem do stávajícího betonového odvodňovacího žlabu na levé straně komunikace. Odvodnění za rubem opěrné zdi bude provedeno drenáží s vyústěním do volného terénu,“ vysvětlil Cekota.