Pitná voda je považována za zboží jako každé jiné. Nepovolené čerpání je krádež

Podle vodohospodářů přitom nejsou podobné černé odběry pitné vody výjimečné, ač jsou nezákonné a hrozí za ně vysoká pokuta. Ročně, obzvláště během letních měsíců, odhalí asi desítku černých odběratelů.

Neoprávněné čerpání z hydrantu zjistili pracovníci VaK poměrně snadno. „V takových případech totiž zaznamenáme pokles tlaku v síti a vyšší průtok vody. Totéž se stalo i v tomto případě, proto jsme okamžitě vyjeli na místo a provinilce jsme přistihli při činu,“ informoval ředitel společnosti VaK Vsetín Leopold Orság.

Hříšník poté musel zaplatit nejen odebranou vodu, ale také několikatisícovou pokutu. „Kdybychom případ předali i vodoprávnímu úřadu, pokuta by mohla být ještě vyšší,“ doplnil ředitel společnosti. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích by mohla dosáhnout až sta tisíc korun.

Na nezákonnost černého čerpání vody upozorňují také policisté. „V každém takovém případě je třeba nejprve vyčíslit škodu. Pokud nepřesáhne hranici pěti tisíc, jedná se z našeho pohledu pouze o přestupek,“ vysvětlil zástupce policejního ředitele ve Vsetíně Zdeněk Šimoník. Když se však škoda přehoupne přes tuto hranici, nepovolené čerpání se považuje za krádež. „Firmy však případy hlásí na policii jen výjimečně. Většinou upřednostňují, když jim černý odběratel škodu zaplatí,“ doplnil Šimoník.

Nepovolené čerpání navíc nepoškozuje jen dodavatele vody, ale také sousední odběratele. „Při velkém a nekoordinovaném odběru dochází nejen k poklesu tlaku ve vodovodním řádu, ale také k zákalům vody a zavzdušňování potrubí,“ vysvětlil Orság. Díky pravidelné kontrole dokáží vodohospodáři zvýšený odtok z konkrétního vodovodu zjistit i s jednodenním zpožděním. „Po důvodech takových výkyvů hned pátráme a v některých případech se nám viníka skutečně podaří najít,“ zdůraznil Orság.

Společnost VaK Vsetín zásobuje pitnou vodou přibližně 105 tisíc lidí na Valašsku a vyprodukuje ročně více než sedm milionů kubíků vody. Vodohospodáři přitom odhadují, že černé odběry se mohou šplhat do tisíců kubíků vody, což pro společnost představuje ztrátu ve stovkách tisíc korun.