Cena Makropulos se uděluje každý rok u příležitosti Mezinárodního dne seniorů na scéně Stavovského divadla v Praze. Akci pořádá občanské sdružení Život 90. Se ziskem ocenění se pojí také finanční odměna ve výši 300 tisíc korun.

„Byl to úžasný zážitek. Minuta slávy za všechno, co se nám v hrozenkovské Charitě podařilo. Jsem ráda, že se o naší práci ví a že je tak vysoce hodnocena,“ podělila se o pocity ze zisku ceny ředitelka Charity Svaté rodiny Danuše Martinková.

O tom, co přesvědčilo porotce, že právě valašská organizace si cenu zaslouží, má svou představu. „Pokud vím, velice pozitivní ohlas měla především návaznost našich služeb a jejich rozsah. Pracujeme od 6 do 21 hodin 365 dnů v roce, navíc ve velice náročném, kopcovitém terénu. Něco podobného nabízí opravdu jen málokdo,“ řekla Danuše Martinková.

Charita Nový Hrozenkov působí v pohraničním regionu Valašska se sedmi obcemi na rozloze 24 tisíc hektarů. Zajišťuje zdravotní a sociální služby převážně osamělým a nemocným seniorům a lidem se zdravotním postižením žijícím většinou na samotách, v kopcích či dalekých údolích.

„Staráme se o jejich pohodlí, tedy zajišťujeme hygienu, přivezeme oběd, nakoupíme, uklidíme, zavezeme, kam potřebují, zprostředkováváme zdravotní služby. A to včetně hospicové péče, kdy dáváme možnost lidem odejít z tohoto světa v jejich domácím prostředí, obklopeným blízkými,“ přiblížila ředitelka.

Novohrozenkovská Charita také provozuje Domeček (dům pokojného stáří), stacionář Slunečnice a nabízí řadu služeb odlehčovací, úklidovou, pastorační asistence, sociální rehabilitace, poradenství a další.

„Valašsko je velice specifické co do terénu i pokud se týká naturelu jeho obyvatel. Zvláště starousedlíci opravdu neradi opouští své domovy, které leží často na skutečných samotách. My se snažíme udělat všechno pro to, aby tito lidé mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí,“ zdůraznila Danuše Martinková.

Pracovníci hrozenkovské Charity najezdí ročně kolem 140 tisíc kilometrů. „Není výjimkou, že v zimě musí pečovatelky ke klientům v horách vyjít pěšky, nezřídka se brodí i po pás ve sněhu. Právě ony bývají často jediným spojením s okolním světem,“ připomněla Martinková.

K jakému účelu využijí v Novém Hrozenkově 300 tisíc korun, které náleží držiteli Ceny Makropulos, už je také rozhodnuto. „Vše, co bylo řečeno, by nebylo možné bez obětavé práce všech zaměstnanců Charity a především jejich lidského přístupu, kterého si klienti velice cení a kvůli kterému jsou služby naší Charity tolik žádány. Proto chci částku, která je spojená s Cenou Makropulos, věnovat právě na jejich odměny. Jsou to jediné peníze, které takto mohu použít a udělám to velice ráda,“ netajila Danuše Martinková.