„Vnější opravy zahrnující zateplení, fasádu, výměnu oken a opravu střechy přišlo na 2,3 milionu korun. Vnitřní opravy podlah, vymalování, sociální zařízení a vybavení stálo dalšího půl milionu,“ přiblížil rozsah rekonstrukce ředitel Azylového domu Michal Trčálek. Součástí slavnostního převzetí nových prostor bylo také představení činnosti centra služeb, které se zaměřuje na pomoc rodinám ohroženým sociálním vyloučením. „Nabízíme pomoc při řešení konfliktů, pomoc se zlepšením komunikace v rodině, smysluplné využití volného času či právní a psychologickou pomoc,“ vyjmenovala vedoucí Vážky Šárka Vaculíková. V centru se dále konají přednášky zaměřené na výchovu dětí, výživu a zdravý životní styl. „Nechybějí ani tvůrčí dílny, jejichž smyslem není ani tolik něco vyrobit, jako spíše smysluplně využít čas a naučit rodiče spolupracovat s dětmi,“ přiblížila další z činností Vaculíková. Činnost centra Vážka podporuje město Vsetín, Nadace partnerství, Nadace 02 a Nadace Terezy Maxové.