„Máme v úmyslu podat žalobu na město i stát zastoupený Zlínským krajem,“ vzkázali zástupci firmy, kteří v roce 2002 představili svůj záměr postavit v proluce na Masarykově ulici o výměře sedm a půl tisíce čtverečních metrů polyfunkční centrum.

„Jeho součástí měly být supermarket, restaurace a kavárna, kancelářské prostory, galerie, okolo padesáti bytů a bezmála tři sta podzemních garáží. Srdcem celku se měla stát prosklená pasáž lemovaná malými prodejnami,“ připomněla mluvčí radnice Vendula Králová.

Společnost CTP Invest se záhy odchýlila od návrhu, který zvítězil v architektonické soutěži. Prosazovala změnu vnitřního uspořádání budovy ve prospěch supermarketu, i jejího vnějšího vzhledu. Ke všemu neustále odkládala termín dokončení stavby.

„Vycházeli jsme firmě maximálně vstříc. Několikrát jsme na její žádost prodloužili pronájem pozemků,“ potvrzuje starosta Jiří Částečka (ODS). Po čtyřech letech, během nichž CTP Invest nedokázala získat stavební povolení, radnici došla trpělivost. Nájemní smlouvu nechala zaniknout, aniž se na místě začalo kopat.

Humpolecká firma za pronájem pozemků zaplatila téměř devět milionů korun. Současně od soukromníků odkoupila některé drobné pozemky v místě uvažované stavby. Výsledkem je patová situace. Část pozemků nyní patří CTP Invest, část městu. Jeden bez druhého v proluce nic nepostaví.

„Firma navrhla, aby jí město nabídlo nejméně deset hektarů půdy v Průmyslové zóně Lešná. Proti ceně pozemku se měly započíst veškeré její náklady na tento projekt. Ty se blížily padesáti milionům korun,“ poznamenala mluvčí radnice. Za těchto podmínek byla CTP Invest ochotna pozemky na Masarykově ulici přenechat městu. Zastupitelé ale odmítli.

Zástupci obou stran loni o záležitosti několikrát jednali. Naposledy se humpolecká firma ozvala letos v lednu. Navrhla převést vlastnická práva vůči pozemkům v proluce na CTP Invest s tím, že po vybudování polyfunkčního centra si město pronajme část nově vzniklých nebytových prostor. „Takový návrh jsme pochopitelně nemohli přijmout,“ tvrdí Částečka. Vše nasvědčuje tomu, že firma se nyní obrátí na soud. Předmětem žaloby bude zřejmě postup stavebního úřadu a Zlínského kraje, který jeho postup přezkoumal a neshledal v něm pochybení.