„S ohledem na loňský vývoj cen jsme pak od 1. ledna 2023 nastavili zálohovanou cenu tepla v případě horkovodní soustavy na částku 1 474 korun za gigajoul. Díky příznivému vývoji cen na světových trzích v průběhu roku tuto zálohovou cenu tepla postupně snižujeme s tím, že od 1. října se jedná o částku 561 korun za gigajoul. Cena tepla se tak postupně vrací k cenové hladině, kterou jsme drželi v letech před krizí,“ vysvětlil Josef Gába, jednatel společnosti CZT Valašské Meziříčí.

Odběratelé se dočkají přeplatků

Konečnou (průměrnou) cenou tepla za rok 2023 v případě horkovodní soustavy i plynových kotelen předpokládá CTZ ve výši cca 1 050 korun za gigajoul.

„Její přesnou výši budeme samozřejmě znát až v novém roce. Už nyní ale předběžně počítám s tím, že budeme odběratelům opět vracet přeplatky. To je jistě dobrá zpráva i s ohledem na to, že současná vláda se chystá škrtnout domácnostem příspěvek na teplo. My naopak kalkulujeme s tím, že městská společnost CZT bude lidem a firmám napojeným na naši soustavu opět vracet několik desítek milionů korun,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Trať u Valašských Příkazů překlenul nový most za 130 milionů korun; říjen 2023
Železniční trať u Valašských Příkazů překlenul nový most za 130 milionů korun

Město je 100procentním vlastníkem společnosti CZT.

„Díky tomu můžeme pozitivně ovlivňovat vývoj konečné ceny pro odběratele. Například v loňském krizovém roce jsme nastavili pro firmu prakticky nulový zisk, což v konečném důsledku vedlo k tomu, že jsme odběratelům vraceli bezmála 70 milionů korun na doplatcích,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Zálohy se v příštím roce zvednou

Od 1. ledna 2024 pak společnost CZT předběžně počítá se zálohovanou cenou tepla o 12 procent vyšší než je letos. Navýšení tvoří cca deset procent inflace a dvě procenta zvýšení DPH. Nově odběratelé zaplatí zálohy v rozmezí 1 150 až 1 200 korun za gigajoul.

Společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. dodává teplo 191 odběratelům do 199 odběrných míst, mezi nimiž je také na 5 600 bytů. Délka horkovodu přesahuje 17 kilometrů. Hlavním dodavatelem tepelné energie pro soustavu CZT je od roku 2000 společnost DEZA a.s. Firma provozuje také 14 plynových kotelen v bytových domech.