Pracovníci hygienické stanice Vsetín totiž v uplynulých dnech zjistili, že v době, kdy se cyklostezka stavěla, chybně vyměřili hranice pásma hygienické ochrany vody.

„Rozlišujeme dvě pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. První pásmo musí být oploceno, zákon zakazuje hospodaření, používání hnojiv, přejíždění či parkování motorových vozidel. V druhém stupni hygienické ochrany jsou již možnosti hospodaření volnější, avšak stále omezené," popsala ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí Drahoslava Moudrá.

Oblast vedle cyklostezky Bečva podle ní náleží právě k prvnímu stupni hygienické ochrany.


„Před lety, když jsme stezku stavěli, jsme nevědomky používali zastaralé územní plány. Nebyl v nich zakreslen zdroj podzemní vody, který leží pod vrstvou asfaltu cyklostezky," vysvětlil pochybení Lubor Omylný, manažer sdružení valašských obcí, které se v projektu angažuje.

A to je důvod, proč se trasa cyklostezky musí přesunout. Pokud by cyklostezka zůstala tam, kde je teď, mohlo by dojít k znehodnocení podzemní vody.

„Když lidé po povrchu jezdí na kole nebo běhají, vibrace se přenášejí dolů půdou a ve vodě se začínají odehrávat složité chemické procesy. Důsledkem toho je v ní velká koncentrace siřičitanů a je zdraví škodlivá," popsala Drahoslava Moudrá.


Kudy nová trasa povede, už zastupitelé města vyřešili.

„Nepočítáme s tím, že bychom trasu úplně odklonili. Lidé si ježdění kolem Bečvy oblíbili a také kvůli plynulému navazování nové části stezky s původními částmi povede prostě o dva až tři metry vedle," vysvětlil záměr Pavel Zvolený.


Protože město s takovými výdaji letos nepočítalo, musí peníze vzít odjinud.

„Chystáme se použít peníze vyhrazené na Vánoce – tedy na mikulášské trhy a silvestrovský ohňostroj. Myslím, že lidé to určitě pochopí. Pitná voda je pro město velmi důležitá. No a místo ohňostroje si každý může přinést na oslavy Nového roku třeba prskavky," dodal s úsměvem Zvolený.

Cyklostezka z Ohrady do Ústí bude uzavřená až do března 2015.