Lidem se v posledních týdnech zdá, že jsou letos čápi přemnožení. „Na Huslenkách vždy čápi hnízdili, ale letos je jich tu mnohem víc než obvykle," domnívá se třeba Vít Kocurek z Huslenek.

Ochránce přírody Miroslav Dvorský pro to má vysvětlení. „Zdržují se tu i nehnízdící čápi, protože zde mají dostatek potravy na polích a loukách. Proto je možné vidět třeba i pět čápů pohromadě," vysvětlil.

Přemnožení těchto chráněných živočichů prý ale nehrozí

Velký výskyt těchto ptáků podle něj problémy rozhodně nepřinese rybářům ani myslivcům. „I když to vypadá, že je tu čápů hodně, v nížinatých oblastech se jich vyskytuje mnohem více. V kopcovitém terénu se čápi nikdy nerozmnoží natolik, aby způsobovali škody třeba na mláďatech jiných živočichů," podotkl.

Čápi bílí na Valašsku tradičně sídlí například v Jablůnce, v Kunovicích, v Kelči nebo v Zašové. Letos navíc poprvé zahnízdili také v Jarcové. „V novém hnízdě jsme objevili i mláďata. Okroužkovali jsme je, abychom mohli sledovat jejich pohyb," dodal Dvorský.

Ochránci se také starají o hnízda ptáků. „V Komárovicích jsme přestěhovali jedno hnízdo i s mláďaty na nový dřevěný sloup, protože hrozilo, že se to staré zřítí," doplnil Dvorský.

Na Valašsku se vyskytují také čápi černí. Jejich počty je ale podle ochránců velmi obtížné mapovat.

„Jsou to plachá zvířata, která navíc svá hnízda stěhují i při sebemenší změně okolí. Je tedy těžké určit jejich přesný počet a lokality, kde se vyskytují," vysvětlila Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy.

Čápi černí i čápi bílí se podle zákona řadí mezi ohrožené druhy ptáků, a jsou proto chráněni.

Autor: MICHAELA ŠTOLFOVÁ