Kvůli špatnému technickému stavu hráze a původního vypouštěcího zařízení jej museli pracovníci Lesů České republiky vyprázdnit.

Ochránci přírody při té příležitosti přemístili z jezera stovky chráněných škeblí a raků, kterým by jinak hrozilo uhynutí. Jezero bude vypuštěné nejméně do jara.

Cábské jezero vzniklo na pravostranném přítoku Bystřičky v katastru vesnice Malá Bystřice kolem roku 1965. Leží asi dvě stě metrů pod bočním hřebenem Vsetínských vrchů.

V současné době na místě pracuje těžká technika. „Těží nánosy v rozsahu předem odsouhlaseném ochranou přírody. Následně bude zbudováno nové výpustní zařízení a nová hráz, včetně kamennou dlažbou zpevněného bezpečnostního přelivu," popsal naplánované stavební práce mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Ještě než mohli k Cábskému jezeru dělníci, bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci, zajistit biologický průzkum a zejména získat potřebná povolení. „Včetně takzvané výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů," upozornil Zbyněk Boublík.

Chráněných živočichů žije v Cábském jezeře celá řada. Například kuňka žlutobřichá, čolek karpatský, čolek horský či ropucha obecná.

Jsou zde také v hojné míře zastoupeni raci říční a také škeble. Jejich záchranný transfer si vzali na starost členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) z Valašského Meziříčí. „Přesunovali jsme škeble o velikosti až dvanáct centimetrů a raky zpravidla o velikosti osm až deset centimetrů. Řádově šlo o stovky chráněných živočichů, kterým hrozilo uhynutí následkem vysušení," přiblížil jednatel ČSOP Valašské Meziříčí Milan Orálek.

Podle jeho slov se záchranné transfery dějí ve všech podobných případech a netýkají se jen zákonem chráněných živočichů. „Platí jednoduché pravidlo, že žádný živočich by neměl být zbytečně usmrcován," zdůraznil Orálek.

Meziříčští ochránci přírody mají navíc v tomto směru bohaté zkušenosti. „Před deseti lety, když se vypouštěla přehrada Bystřička, jsme provedli největší známý záchranný transfer živočichů v České republice i Československu, když jsme přemístili sto třicet sedm tisíc pět set škeblí," připomněl Milan Orálek. Podle Zbyňka Boublíka budou hlavní práce na opravách hráze Cábského jezera hotové ještě do konce letošního roku.

Opětovné napuštění jezera je naplánováno na předjaří roku 2015. Náklady na opravu rybníka uhradí společnost Lesy ČR. Dosáhnou téměř jednoho milionu korun.