Zvěsti o tom, že muži zákona stavbu využívají ke svým cvičením, znějí v poslední době mezi lidmi stále častěji.

Někteří tvrdí, že budova je ještě v zástavě po zkrachovalé firmě Wojtoň Kovex z Hošťálkové, a že by tak s ní nemělo být do vyřešení celé záležitosti zacházeno. Vsetíňané také poukazují na to, že zákroky policistů v opuštěné budově dochází k ničení majetku a podobně.

Objekt bývalého okresního úřadu patří Vsetínu. „Na základě rozhodnutí soudu jsem musel tento majetek vyjmout z konkurzní podstaty," uvedl Josef Škarpa, někdejší konkurzní správce majetku po bývalé firmě Wojtoň Kovex příbory z Hošťálkové.

Nicméně na budově stále leží břemeno zástavy. Radnice se u soudu žalobou domáhá jejího zrušení. Sama ale zároveň čelí žalobě společnosti se sídlem na Kypru, která žádá o vyplacení ceny zástavy. Projednávání obou žalob však soudy odročily na neurčito.

Vsetínská policejní mluvčí Lenka Javorková potvrdila, že muži zákona skutečně bývalý okresní úřad využívají. Podle ní se tak děje na základě smlouvy, kterou mají policisté s radnicí uzavřenou už několik let. Cvičení se konají nepravidelně několikrát do roka.

„Je to velká a členitá budova. Je tedy ideálním místem pro nácvik taktiky zákroků," uvedla Lenka Javorková. Doplnila, že policisté jsou rádi, že jim v tomto směru město vyšlo vstříc. „Kolegové se to musí někde naučit. Zkušenosti zužitkují, až se dostanou do ostré situace," řekla Javorková.

Cvičení se kromě toho zúčastňují také vsetínští městští strážníci. „Spolupracujeme s policií. Budova slouží jako jakýsi trenažér. Je nevyužitá, není zde co poškodit," zdůraznil šéf strážníků Nikolaj Martinák.

Podle jeho slov zde strážníci cvičí například taktiku noční kontroly objektů. „Na pult centrální ochrany máme ve městě napojeny například školky. Při jejich případné kontrole mohou strážníci zkušenosti využít," nabídl Martinák.

Nic špatného nevidí na policejních cvičeních ani místostarosta Vsetína Petr Kořenek. „To, že je nějaký majetek v zástavě, neznamená, že jej nelze využívat. Domnívám se, že o nic nelegálního či nezákonného tady nejde," řekl Petr Kořenek.

Místostarostovu domněnku potvrdil i vedoucí odboru správy a údržby majetku městského úřadu ve Vsetíně Ivo Šnevajs. „Objekt patří městu. Je proto naší povinností se o něj starat. I když jsme jej převzali v technicky hodně špatném stavu," vyjádřil se šéf odboru.

K činnosti policie podle něj nemá připomínky ani zástavní banka. Ba naopak. „Před dohodou s policií byla budova soustavně vykrádána a demolována. Tím, že tam nepravidelně dochází policisté za výcvikem, je v tomto směru klid. Nic tu není ničeno," uvedl Ivo Šnevajs. Zdůraznil, že ani policisté při nacvičování zákroků nic v objektu nerozbíjejí. „Nicméně, rány se tam ozývají. Probíhá tam totiž i výcvik policejních psů. Učí je tam orientaci a návykům na střelbu v uzavřeném prostoru. Střílí se však slepými náboji," uzavřel Ivo Šnevajs.

Autor: Michal Burda, Dušan Póč