Lidé, kteří s jejím odchodem nesouhlasí, zveřejnili na sociální síti Facebook petici, ve které vyzývají k podpoře bývalé ředitelky. K včerejšímu odpoledni ji na Facebooku podpořilo již více než sto padesát lidí. „Protestujeme proti odvolání Gabriely Zelinkové. Její odvolání vidíme jako krajně nespravedlivé, zvláště proto, že vyhrála konkurs v těžké ekonomické době, byla natolik kreativní a odvážná, že si poradila se složitou přeměnou kulturního zařízení, což nikdo z předchůdců neudělal,“ píší mimo jiné ve svém prohlášení příznivci ředitelky.

Vyzdvihují také její úspěchy, například digitalizaci kina, festival Špalíček či fungování M-Klubu nebo výstavy výtvarníků v opravené Kapli. „Její přínosy do městské kultury jednoznačně převažují nad pochybeními, proto voláme po revokaci usnesení Rady města, která měla spíše s financemi pomoci než se jednoduše zbavit nesporně mladé a nadějné kulturní osobnosti v našem městě,“ uvádějí dále odpůrci ředitelčina odvolání.

Gabrielu Zelinkovou zájem Meziříčanů potěšil. „Velice si jejich podpory vážím,“ reagovala Zelinková. Podle jejích slov to svědčí o skutečnosti, že se lidé zajímají o to, co se ve městě na poli kultury odehrává. Že mají zájem, aby kulturní nabídka byla pestrá. „Je vidět, že chtějí mít digitalizované kino, že chtějí, aby se konal festival Špalíček, že chtějí navštěvovat nový amfiteátr,“ vyjmenovala Zelinková. Důkazem je podle ní i rekordní nárůst tržeb Kulturního zařízení Valašské Meziříčí o 1,6 milionu ko­run.

Valašskomeziříčtí radní odvolali Gabrielu Zelinkovou kvůli vážnému porušení rozpočtové kázně. Z účetních výkazů za rok 2010 vyplynulo, že organizace, kterou vedla, vytvořila ztrátu ve výši 940 tisíc korun. „Posuzovali jsme míru zavinění ztráty v době, kdy byly kráceny rozpočty všech příspěvkových organizací města z důvodu finanční krize v uplynulém roce, i další možné příčiny ztráty,“ vysvětlil už dříve starosta města Jiří Částečka. Radní nakonec usoudili, že ředitelka pochybila, když o finanční situaci včas nezpravila zřizovatele.

Gabriela Zelinková odpovědnost za špatný hospodářský výsledek přijala. Podle tiskového prohlášení, které ve středu zveřejnila, však věřila tomu, že se jí podaří změnit neutěšený stav kultury, který v Kulturním zařízení panoval před jejím nástupem do funkce.