„Pacientů dlouhodobě ubývalo. Ministerstvo zdravotnictví navíc usoudilo, že mnozí vzhledem ke svému dospělému věku patří do zařízení ministerstva práce a sociálních věcí, a léčebnu zavřelo,“ připomněl okolnosti osudového rozhodnutí starosta František Svoboda. Děti se pak vrátily do svých rodin, případně přešly do ústavů po celé republice.

Možností, jak léčebnu s přilehlými budovami včetně venkovského šlechtického sídla využít, bylo několik. Úvahy o tom, že by tady mohlo vzniknout nápravné zařízení pro mladistvé, obec odmítla. Sama přišla s návrhem přestavět bývalou léčebnu na domov pro seniory. Nechala zpracovat stavební projekt a požádala o dotaci z evropských fondů.

Obec se svou žádostí neuspěla. Ministerstvo zdravotnictví ale mezitím převedlo bývalou léčebnu do jejího vlastnictví. Ve snaze naplnit záměr s domovem pro seniory ji radnice nabídla Zlínskému kraji, který se měl stát investorem i budoucím provozovatelem.

„Tento návrh se neslučuje s našimi představami,“ odpovědělo vedení kraje s tím, že dává přednost terénním a ambulantním službám pro seniory. Kromě toho krajští zastupitelé nedávno schválili investiční záměr na stavbu domova pro seniory v sousedním Valašském Meziříčí. Společně s domovem ve Vsetíně má nahradit zařízení ve valašskomeziříčské místní části Podlesí, které stojí v těsné blízkosti plánované trasy čtyřproudé silnice do Vsetína.

Obec získala léčebnu za symbolickou korunu s podmínkou, že ji během příštích deseti let nikomu neprodá, ani nezmění účel jejího využití na domov pro seniory. Pokud by ustanovení porušila, zaplatila by za správní budovu i zámeček pokutu téměř12 milionů korun.

Přesto se před třemi lety objevil soukromý investor, který mohl situaci vyřešit. „V bývalé léčebně chtěl vybudovat přes dvacet bytů. Jednali jsme s ministerstvem zdravotnictví o zmírnění sankčních podmínek, ale firma kvůli nastupující krizi od svého záměru ustoupila,“ lituje starosta.

Desetiletý zákaz prodeje nebo změny využití bývalé léčebny uplyne v roce 2016. Potom ji obec bude moci využít jakýmkoliv způsobem. „Otázka je, v jakém stavu tento majetek bude,“ neskrývá Svoboda své obavy.

Obec nechala budovy zavřít a zajistit poplašným zařízením. Památkově chráněný zámek se snaží postupně opravovat. Předloni nechala na jeho věž vyzdvihnout repliku původní kopule. „Ve správní budově ani v zámku není žádný provoz, a proto je nevytápíme. Dlouhodobé nevyužívání začíná být na jejich stavu znát,“ přiznává starosta.