„Zatím jsme nedostali žádné informace. Ale můžu říct, že se privatizace doslova děsím,“ uvedla například nájemnice jednoho z bytů Lenka Bolfová. „Jsem sama se synem, a nevím, kde bych na zaplacení sehnala peníze, ani kam bych šla, kdybych o byt přišla,“ dodala. Podle jejího vyjádření je v domě více nájemníků v podobné situaci.

K jejímu názoru se přiklání další obyvatelka domu Eva Sobková. „Dozvěděli jsme se, že byty se mají prodávat za čtyřicet procent současné tržní ceny, ne podle toho, jak jsou staré. V tom případě by podle našich informací měl jeden byt stát asi čtyři sta tisíc,“ podotkla Sobková. Podle ní si jen málokdo bude moci dovolit zaplatit tolik peněz.

Pravidla, podle nichž se budou byty prodávat, již zastupitelé schválili. „Nejprve budou nabídnuty jejich současným nájemníkům, a to za čtyřicet procent současné tržní ceny určené znalcem,“ potvrdil Vladimír Bartoň, ředitel Vsetínské správní a investiční (VSI), která zajišťuje na radnici správu městského majetku.

Podle jeho slov však zatím nejsou prodejní ceny stanoveny. „Probíhá výběrové řízení na znalce, který částku stanoví,“ prozradil Bartoň. Jak uvedl, zájemci o koupi budou muset zaplatit za byt celou částku najednou. „Danou sumu budou schopny s pomocí půjčky nebo hypotéky uhradit i sociálně slabší rodiny,“ vyjádřila své přesvědčení starostka města Květoslava Othová.

Pokud však nájemníci této šance nevyužijí do šesti měsíců od přijetí nabídky na odkup, dostanou ještě jednu příležitost, ale už za 60 procent tržní ceny. „Byty, které nebudou prodány nájemníkům, budou nabídnuty třetím osobám i s nájemníkem,“ doplnil Bartoň. Tento fakt vyvolává další obavu z toho, že nový majitel bude chtít nájemníka z bytu vystěhovat. „Tyto případy budou řešeny v občanskoprávním sporu,my jsme pouze pověřeni zajištěním prodeje daných bytů,“ míní Bartoň.

Plánovaná privatizace se týká celkem 274 bytů, tedy asi třetiny bytového fondu města Vsetín. Důvodem k tomuto kroku jsou vysoké náklady na jejich údržbu v porovnání s příjmy z nájemného. „Bohužel, pro město je tento druh podnikání nevýhodný. Zákony chrání nájemníka na úkor majitele a snižování počtu bytů v majetku města vidím jako jedinou správnou cestu,“ vysvětlila starostka Othová.

Podle vyjádření ředitele VSI Vladimíra Bartoně, by první nabídky na odkup bytových jednotek měli stávající nájemníci obdržet v prvním čtvrtletí příštího roku.