Jiří Kalousek ze Vsetína pracuje na pozici vedoucího místní pobočky Reality bank už několik let. Specializuje se na prodej bytů především v oblasti Vsetínska. V minulých letech zde obchodníci zaznamenali nejvyšší nárůst cen v celém regionu.

* Jak se situace na trhu s byty v posledních letech vyvíjela?

Zájem o byty je v poslední době větší než dříve. Důvodů je hned několik. Vprvní řadě je to financování, které je nyní velmi dostupné. Díky tomu se velké procento především mladých lidí pokouší realizovat své vlastní bydlení.

Další věc je, že Vsetín jako město se za posledních pár let velmi rychle vyvíjel. Udála se zde spousta změn, a to jak vizuálních, tak i jiných. Například rekonstrukcedomůa celých sídlišť, náměstí, parku a v neposlední řadě průmyslové zóny, které rostou po okrajích města a nabízejí spoustu pracovních příležitostí. Právě to dělá Vsetín stále atraktivnějším, žádanějším městem a od vyššího zájmu se odvíjejí i vyšší ceny.

* Liší se ceny bytů ve valašských městech?

Ceny se samozřejmě liší a rozhodujícím kritériem je v tomto případě nabídka pracovních příležitostí, občanská i kulturní vybavenost a taktéž rekreační možnosti. Lidé si kladou zásadní otázky: jak daleko budu dojíždět do práce, jak to bude daleko, když se budu chtít večer pobavit, a musím si taky někde od všeho odpočinout…

Největší problém získat byt je právě ve městech či lokalitách, které mají přednosti, které jsem právě jmenoval. Globálně poptávka dalece převyšuje nabídku dnešního trhu, a to opravdu téměř všude.

* Kolik například stojí dvoupokojový byt ve Vsetíně?

Tato cena se nedá jednoznačně určit, záleží zde na mnohafaktorech, cena se může pohybovat například od osmi set tisíc až přes milion. Rozhodující je kupříkladu rozsah rekonstrukce, lokalita, metráž bytu, jestli je byt v družstevním nebo v osobním vlastnictví. Obrovský rozdíl je také, když je danýdůmcihlový nebo panelový. Spousta lidí nebere na některé z těchto faktorů ohled, a to působí na dezorientaci v cenách a následně k jejich stálému pohybu.

* Jakým směrem se trh s byty bude podle vašeho odhadu vyvíjet?

Rychlost, jakou se trh s nemovitostmi vyvíjel posledních pár let, je opravdu vysoká. A tento trend bude pokračovat. Nákup nemovitosti, konkrétně bytu, už není pouze otázka bydlení, ale ve velkém množství také investic.

Vtento moment patří nemovitosti k nejpreferovanějšímpředmětům k investici, a to jak přímé (nákupy) tak i nepřímé (nemovitostní fondy a podobně). To jsou faktory, které poženou trh stále kupředu.

* Jaký trend panuje mezi mladými rodinami? Vyhledávají byty ve městech nebo se spíše stěhují na vesnice? Mají vůbec na nové byty peníze?

Řekl bych, že v drtivé většině mladé rodiny spíše táhne město, a to hlavně proto, co už jsem zmiňoval na začátku. Ve městech je totiž v dosahu prakticky vše: školy a školky pro děti, zaměstnání, lékaři, sport centra…

Co se týká financování, je to ve většině případů hypotéka nebo jiný úvěr, rodiny kupují bydlení na úkor zadluženosti, ale těch možností pro většinu obyvatel, potažmo rodinmocnení a právě zmiňované hypotéky a úvěry řeší jejich situaci.