Stavba se zdržela o rok, provoz spustí letos na podzim.

„Konečně jsme začali. Hotovo bude na konci září. Dvůr začne sloužit nejen obyvatelům Bystřičky, ale také okolních vesnic, Oznice, Jarcové a Růžďky,“ informoval starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček.

Práce zahrnují zpevnění ploch, oplocení, odkanalizování a postavení zázemí pro obsluhu – kanceláře, sociálního zařízení a šatny. Projekt počítá také s pořízením váhy, kontejnerů a instalací kamerového systému.

„Celé to vyjde téměř na deset milionů. Dosáhli jsme na evropské peníze a podporu ze státního rozpočtu. Obec se podílí deseti procenty,“ doplnil starosta Fojtíček.

Postavením sběrného dvora na místě bývalé železniční vlečky vznikne centrum, díky kterému obyvatelé Bystřičky a okolí ušetří za likvidaci především nebezpečného a velkoobjemového odpadu.