Jak uvedl mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš, vyplývá to z plánu ochrany území pod tímto vodním dílem, s nímž se dnes seznámili členové bezpečnostní rady města Valašského Meziříčí.

„Voda z protržené přehrady, jejíž maximální objem činí téměř pět milionů kubických metrů, by ohrozila území s více než dvěma tisíci stálých obyvatel,“ sdělil tajemník bezpečnostní rady Václav Zelenka. Nejvíce ohroženými místy jsou domov pro seniory a úpravna vody v místní části Podlesí, Základní škola v Poličné, areál společnosti TS a městská čistírna odpadních vod.

„Předpokládáme, že průlomová vlna by do Podlesí dorazila za dvaatřicet minut,“ upřesnil Václav Zelenka. „Z tohoto důvodu by sehrál klíčovou roli systém rychlého varování obyvatelstva. Podrobná takzvaná Karta varování a vyrozumění je důležitou součástí plánu ochrany.“

Tou je rovněž plán evakuace. „Při nejhorší variantě nebude organizovaná evakuace z časových důvodů vůbec možná. Byl by prostor pouze pro varování a útěk na vyvýšená místa,“ připustil Václav Zelenka.

Pokud by na evakuaci bylo více času, stal by se prioritou autobusový převoz lidí z Domova pro seniory v Podlesí a dále evakuace Základní školy Poličná a areálu společnosti TS, kde je soustředěno množství potřebné těžké techniky. „Ostatní obyvatelstvo bychom stačili jen varovat a vyzvat k evakuaci.“

Dokument si všímá také technického stavu mostních objektů, klenoucích se nad řekou Bečvou. „Většina z nich by měla vodním přívalům odolat, přestože vrchol průlomové vlny prochází nad úrovní mostovky,“ tvrdí tajemník bezpečnostní rady.

„Zničen by patrně byl železniční most v Bystřičce a všechny lávky mezi obcí a Valašským Meziříčím. Doprava na silnici I/57 mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem by v závislosti na stupni poškození vozovky byla přerušena přibližně týden,“ citoval Václav Zelenka z plánu ochrany území, který radnice získala od Povodí Moravy.