Pro dnešek „padla“, ale zítra je čeká spousta další práce.

Den válečných veteránů, během něhož v parčíku v centru Valašského Meziříčí odhalí pomník obětem první světové války z řad místních obyvatel, se blíží. Slavnostní odhalení je naplánované na neděli 11. listopadu 11 hodin.

„Byly to nervy, na přípravu jsme měli jen dva měsíce. Denně jsem volal do lomu a přemlouval je, aby pískovcové díly vyrobili. Mají zakázky i na příští rok, třeba z Národního muzea v Praze. Pak přišly ještě starosti, abychom jednotlivé části včas upravili do konečné podoby, převezli je na místo a při sestavování nepoškodili,“ vypráví s viditelnou úlevou kamenosochař Karel Pařenica, který je zároveň autorem výtvarného návrhu pětimetrového pomníku.

Do jeho podstavce ze tří stran zasadil desky z černé žuly. Vystupuje z nich téměř stovka dosud známých, ručně vytesaných jmen padlých z Valašského Meziříčí a tehdy samostatného Krásna nad Bečvou.

„Čtvrtá deska zůstane v depozitu pro případ, že by se časem ozvali příbuzní dalších válečných obětí, případně se v archivech podařilo dohledat nová jména,“ doplňuje památkář Petr Zajíc.

Na vrcholový jehlan kamenosochařův bratr Milan vytesal nápis připomínající, komu je pomník věnován. Jediné, co účastníci nedělního pietního aktu neuvidí, budou znaky obou historických částí města v horní partii.

„Vytesané do kamene by byly málo plastické. Akademický sochař Jan Vodáček z jižních Čech je dodatečně zhotoví ze speciální pryskyřice,“ vysvětluje Karel Pařenica.

Své pomníky mají ve městě oběti druhé světové války, turečtí vojáci, kteří zahynuli ve Velké válce, i padlí z bitvy tří císařů u Slavkova. Místní oběti první světové války dosud zůstávaly opomenuty.

„Splácíme dluh, který jsme vůči nim měli. Nový pomník navíc stojí na bývalém městském hřbitově, kde někteří z těchto vojáků byli pochováni,“ připomíná symboliku pietního místa iniciátor myšlenky a bývalý místostarosta Josef Vrátník.

Cesta k pomníku nebyla přímočará. Podle původního návrhu měl vypadal úplně jinak a stát na současném hřbitově.

Cena, za kterou byly firmy ochotné monument ze soklové železobetonové desky se svislými ocelovými profily a destičkami se jmény padlých postavit, však několikanásobně převýšila počáteční odhady, jež se pohybovaly okolo 660 tisíc korun.

„Nové dílo není tak impozantní jako prvotní návrh. Typově ale odpovídá tomu, co se před sto lety stavělo. Je důstojnou připomínkou válečných obětí,“ je přesvědčen Vrátník.