Shodli se na tom na svém posledním zasedání vsetínští zastupitelé. Senioři, žijící v tomto zařízení, se tak již nemusí obávat o svoji budoucnost. Uvedla to mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová. „Převod sice musí schválit ještě zastupitelstvo Zlínského kraje, ovšem vzhledem k tomu, že právě od něj vzešel tento podnět, nepředpokládáme, že by od tohoto záměru upustilo,“ sdělila starostka Vsetína Květoslava Othová s tím, že zařízení tak bude s největší pravděpodobností k 1. lednu příštího roku přeměněno na běžný dům s pečovatelskou službou podobný těm, které má město v lokalitě Rybníky.

„Obyvatelé budou v běžném nájmu a případné sociální služby si budou moci nakupovat u místních neziskových organizací,“ řekla Othová. Obyvatelé domu toto řešení vítají. „Právě oni před časem město žádali, aby zařízení převzalo a převedlo na domov s pečovatelskou službou,“ řekla Stejskalová. Dodala, že zvolenému řešení nahrává i fakt, že budovu domova vlastní město.

Podle Stejskalové domov, provozovaný krajskou příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín, letos nezískal státní dotace na provoz a ocitl se tak v existenčních problémech. Potřebné prostředky nezískal ani od svých klientů, z nichž většina nevyhověla podmínkám pro příjem sociálního příspěvku na péči.
Do podobné situace se dostal i domov s chráněným bydlením v lokalitě Ohrada. Ten zůstává v majetku Zlínského kraje.