Někteří návštěvníci vzhlíželi k nebi také skrze sklíčka pro bezpečné pozorování Slunce. Mezi prvními byli žáci Základní školy Vyhlídka.

„Viděl jsem černou tečku. I když nebyla moc vidět, bylo jasné, že tam něco je,“ líčí své pocity deváťák Daniel Vokřál a se smíchem dodává, že jednou bude moci svým dětem vyprávět, že byl u toho.

Přechod skončil až večer, ale s ohledem na brzký západ Slunce měli zájemci na jeho sledování přibližně dvě hodiny.

Odborníci tvrdí, že to byl jeden z nejzajímavějších astronomických úkazů letošního roku, pozorovatelných v Česku.

„Přechod vnitřních planet, ať Merkuru nebo Venuše, nebývá tak častý. U Merkuru k němu dochází zhruba třináctkrát za století. Příště bude přecházet přes sluneční disk až 13. listopadu 2032. Takže se ještě načekáme,“ informuje ředitel hvězdárny Libor Lenža.

Dětem, které v pátek 8. listopadu 2019 navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí, se věnoval sklářský mistr Ondřej Strnadel.
Meziříčská škola předvedla návštěvníkům farmu 3D tiskáren i sklářskou klasiku